Hybrid som firmabil

Et godt valg for deg som kjører og et godt valg for bedriften

Betaler du bensinen selv, kommer du til å merke med det samme at hybridbilen er billigere i drift ettersom forbruket er mindre enn en motsvarende konvensjonell bil. Hybridene er også et gunstig leasingobjekt på grunn av kombinasjonen lav engangsavgift og større momsandel og fordi den holder seg godt i verdi.

Hybridteknologien er Toyotas mest feilfrie, hvilket medfører lavere kostnader med tanke på reparasjoner og bilhold for firmaets bilpark.

Hybridbiler er alltid automat, de har ikke clutch, eller startmotor, og bruker bremsene mindre enn biler med vanlig motor. Det er reduserer kostnadene ved bilholdet.

 

 

"Den er herlig å kjøre, og er dessuten fordelaktig økonomisk, både for meg privat og for firmaet." - Carl Schwieler, DLA Nordic