Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense består av fire nyutviklede, aktive sikkerhetsteknologier: Kollisjonsvern (Pre-Collision System PCS), filskiftvarsling (Lane Departure Alert LDA), automatisk fjernlyskontroll (Automatic High Beam AHB) og skiltgjenkjennelse (Road Sign Assist RSA). Hensikten er å redusere trafikkulykker så mye som mulig og skape et tryggere trafikkmiljø for alle og gjøre det enda enklere og sikrere å være bilfører.

Teknologiene som inngår i Toyota Safety Sense hjelper deg som fører med å oppdage og redusere risiko for potensielt farlige situasjoner og dermed kan du kjøre sikrere. Kollisjonsvern (PCS) bruker kamera og lasersensorer for å oppdage kjøretøyer og hindringer i veibanen foran bilen og kan bidra til å redusere risiko for, eller forhindre,  kollisjoner. Filskiftvarsling (LDA) varsler deg om bilen er i ferd med å kjøre ut av kjørefeltet uforvarende. Automatisk fjernlyskontroll (AHB) sørger for at du kjører sikrere og har best mulig sikt ved mørkekjøring. Skiltgjenkjennelse (RSA) viser føreren viktige trafikkskilt på informasjonsskjermen i instrumentpanelet.

 

Kollisjonsvern med autobrems (PCS)

Kollisjonsvern-systemet i Toyota Safety Sense bruker kamera og laser til å oppdage andre kjøretøy på veien foran bilen. Dersom systemet registrerer at det er mulighet for en kollisjon, varsles føreren med lys- og lydsignal. Bremsehjelp aktiveres og om føreren ikke selv bremser i tide, slås bremsene på automatisk for å forhindre kollisjon eller redusere skader ved kollisjon.

Engelsk betegnelse: Pre-Crash Safety System

Filskiftvarsler (LDA)

Et kamera brukes til å ”se” kjørefeltlinjene på begge sider av bilen. Om bilen begynner å bevege seg ut av sitt kjørefelt uten at retningslysene er aktivert, blir føreren varslet med lyd- og lyssignal slik at h*n kan korrigere kursen.

Engelsk betegnelse: Lane Departure Alert

Automatisk fjernlys (AHB)

Automatisk fjernlyskontroll er den delen av Toyota Safety Sense som sørger for optimal sikt for alle veifarende under mørkekjøring. Et kamera oppdager lysene fra møtende kjøretøy og forankjørende. Det overvåker også lysstyrken i gate- og veibelysning. Systemet skifter automatisk mellom nær- og fjernlys og tilpasser lyset slik at føreren har best mulig oversikt over veien til enhver tid og kan kjøre sikrere.

Engelsk betegnelse: Automatic High Beam

Skiltgjenkjennelse (RSA)

Toyota Safety Sense har også skiltgjenkjennelse som registrerer trafikkskilt og viser dem for føreren på informasjonsskjermen i instrumentpanelet. Det er nyttig å ha informasjon om gjeldende fartsgrense eller en sone med forbikjøring forbudt foran seg. Systemet gir også et varsel med lyd og lys om føreren overser anvisningen fra skilt.

Merk: er ikke tilgjengelig på Yaris

Engelsk betegnelse: Road Sign Assist